Talven 2020-2021 metsiensuojelun lahjoituskohteen äänestys on päättynyt

Äänestyksen voittaja on nyt ensimmäisen äänestyksen jälkeen Luonnonperintösäätiö! Äänestyksen tulokset jakautuivat seuraavasti: Luonnonperintösäätiö 52,5 %, Luonto-Liiton metsäryhmä 30 % ja TreeSisters 17,5 %.

Kiitos äänestyksestä! Seuraava äänestys julkaistaan talven 2020-2021 aikana.

Lahjoitamme jokaisesta myydystä Ohoi! -suklaalevystä 5 senttiä äänestyksen voittajalle kesällä 2021. Äänestykseen osallistujat osallistuivat halutessaan samalla arvontaan, jossa neljä onnekasta voitti 10 kpl Ohoi! –suklaalevyjä. Voittajia olivat Suvi, Timo, Sari ja Anne! Ilmoitamme voittajille sähköpostilla.

Ehdokkaiksi valitsimme kolme eri toimijaa, joista lisätietoa alla.

Luonnonperintösäätiön (perustettu 1995) toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö etsii ja hankkii hallintaansa – ostamalla, vaihtamalla tai lahjoitusten kautta – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen. Kaikki säätiölle lahjoitettu raha menee metsiensuojelutyöhön. Eteläisen Suomen huonosta suojelutilanteesta johtuen toiminta keskittyy pohjoisimman Lapin eteläpuolelle.

Luonto-Liiton metsäryhmä on ollut jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan keskeisessä roolissa metsien suojelun edistämisessä Suomessa. Metsäryhmän vapaaehtoistyönä kerättyjä maastokartoitustietoja uhanalaisesta lajistosta ja suojelun arvoisista metsistä on hyödynnetty lukemattomien metsäalueiden suojeluprosesseissa. Metsäryhmä kouluttaa säännöllisesti uusia luonnonsuojelijoita, joista monet ovat päätyneet myöhemmin ammattilaisiksi esimerkiksi ympäristöhallintoon ja muihin järjestöihin. Kampanjointikeinot ulottuvat hakkuilla järjestettävistä mielenosoituksista ministeriöiden ja metsäyhtiöiden kabinetteihin.

TreeSisters on Iso-Britanniaan rekisteröity järjestö, joka on istuttanut tähän mennessä jo yli 12 miljoonaa trooppista puuta projekteissaan kahdeksassa eri maassa. TreeSisters keskittyy trooppisen metsityksen lisäksi naisten ja tyttöjen kouluttamiseen ja työllistämiseen, mikä on tärkeä osa ilmastotoimia. TreeSistersillä on maailmanlaajuinen verkosto, pääasiassa naisia, kuukausilahjoittajia ja toimintaan kuuluu myös paljon voimaannuttavaa ja luovaa aktivismia eheyttävässä hengessä. 80 % lahjoituksista kanavoidaan metsitysorganisaatioille ja ekosysteemien palauttamiseen, ja loput 20 % käytetään naisten voimavara- ja koulutustyöhön: pääteemoina ovat luonto, feminiininen johtajuus ja käyttäytymismalliemme muuttaminen.

Kuva: Luonto-Liitto

Arvonnan säännöt

Äänestys on voimassa 31.12.2020 saakka. Äänestyksen yhteydessä voit halutessasi osallistua arvontaan jättämällä yhteystietosi. Arvonta suoritetaan 08.01.2021 ja voittajille ilmoitetaan 15.01.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen, jonka osallistuja on jättänyt. Mikäli voittajaa ei tavoiteta sähköpostitse 31.01.2021 mennessä, arvontavoitto raukeaa ja palkinto arvotaan uudelleen 02.02.2021.

Arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 16.10.2020

Yleistä

Organic Health (Vanha Kyläpuoti Oy) on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Henkilöiden on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot osallistuakseen Organic Healthin järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Vanha Kyläpuoti Oy / Organic Health (Y-tunnus: 2623932-7)
Telinetie 5B, 33830 Lempäälä
puh. 050 5959 512

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eetu Keskinen
c/o Organic Health
Telinetie 5B, 33830 Lempäälä
Puh 050 5959 512

3. Rekisterin nimi

Organic Healthin arvonta- ja kilpailurekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään:

  • Kuluttajatestin arvonnan voittajien arpomiseen
  • Voittajille ilmoittamiseen
  • Voittojen toimittamiseen
  • Arvonnan tai kilpailun sääntöjen niin salliessa voittajien julkaisemiseen Organic Healthin omissa medioissa.
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

5. Rekisterin tietosisältö

Organic Healthin arvonta- ja kilpailurekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on käyttäjä itse. Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Organic Healthin järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan heti, kun arvonnan tai kilpailun voittaja on selvillä ja hänet on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi, kuitenkin aina viimeistään kuukauden kuluessa kilpailun tai arvonnan tuloksen selviämisestä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa. Esimerkiksi kilpailun tai voittajan nimi saatetaan julkaista Organic Healthin omissa medioissa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja ei säilytetä paperilla.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta huolehditaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@organichealth.fi Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@organichealth.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

12. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@organichealth.fi