Luomu

Eu Luomulogo

Luomutuotannon pyrkimyksenä on, että tuotteiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, tai ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa on rajoitettu mm. sallittujen lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden määrää vain välttämättömiin.

Lue lisää: luomumerkki.fi

Reilu kauppa

Reilun kaupan logo

Kansainvälisillä Reilun kaupan kriteereillä tuotettujen raaka-aineiden tuotanto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Tämän lisäksi maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu koko yhteisöä kehittäviin hankkeisiin.

Lue lisää: reilukauppa.fi

Vegaaninen

Vegaanisten tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan eläinperäisiä raaka-aineita, mikä edesauttaa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Raaka-aineista ja valmistusmenetelmistä riippuen vegaaniset tuotteet voivat olla myös terveellisempiä tai ympäristöystävällisempiä kuin eläinperäisiä raaka-aineita sisältävät tuotteet.

Lue lisää: vegaaniliitto.fi

Metsiensuojelu

Metsiensuojelulla on Suomessa pitkät perinteet ja suojelusyitä on monia. Suojelulla voidaan tähdätä esimerkiksi uhanalaisten lajien ja harvinaisten elinympäristöjen säilymiseen, vesistöjen monipuolisen linnuston ylläpitoon, virkistyskäytön ja turismin lisäämiseen tai sienestyksen, marjastuksen, metsästyksen ja porotalouden mahdollisuuksien parantamiseen. Erityisesti kehittyvissä maissa metsiensuojelu voi olla myös paikallisen väestön elinehto.

Lue lisää lahjoituksistamme metsiensuojeluun.